Menu
home
>>
ผอ.ขทช.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

วันที่ 4 มีนาคม 2563
นายเกษม สัจจารักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้า, สภาอุตสาหกรรม และสมาคมธนาคาร ประจำเดือนมีนาคม 2563
โดยมีภาระกิจหลักในการเป็นแกนนำหลักของภาคเอกชนในพื้นที่ ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด อีกทั้งยังทำหน้าที่ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนให้เป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกกร. ณ ห้องประชุม Conference ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ปรา์ครังสิต จังหวัดปทุมธานี

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี

Scroll Up Skip to content