Menu
home
>>
ขทช.ปทุมธานี ดำเนินการมาตรการลดฝุ่น PM2.5 อย่างต่อเนื่อง.

แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศ เพื่อดักจับฝุ่นละอองในพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง บริเวณถนนสาย ปท.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 305 – บ้านอินอนุสร อำเภอธัญบุรี, หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลภาวะทางอากาศที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อประชาชน

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี

Scroll Up Skip to content