Menu
home
>>
ผอ.ขทช.ปทุมธานี ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างในพื้นที่โครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายประสิทธิ์ จีนเวชศาสตร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างในพื้นที่โครงข่ายทางหลวงชนบท ในสายทาง ปท.3020, ปท.3014 และ ปท.3007 พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมหมวดบำรุงทางหลวงชชนบทปทุมธานี เพื่อติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างให้เป็นไปตามาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้สัญจรในสายทาง

Scroll Up Skip to content