Menu
home
>>
ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

โครงการจ้างก่อสร้าง

 1. ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 305 – บ้านปากคลองหกวา (คลิกที่นี่)
 2. ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 305 – คลองแสนแสบ (คลิกที่นี่)
 3. ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 305 – บ้านคลองสิบสองสายกลาง (คลิกที่นี่)
 4. ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 305 – บ้านหนองแค (คลิกที่นี่)
 5. ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 305 – เลียบคลอง 10 ฝั่งตะวันออก (คลิกที่นี่)
 6. ถนนสายแยกถนนเทศบาลท่าโขลง – บ้านคลองสิบสาม (คลิกที่นี่)

โครงการจ้างก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัย

 1. ถนนสาย ปท.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 305 – บ้านปากคลองหกวา (งานไฟฟ้า) (คลิกที่นี่)
 2. ถนนสาย ปท.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 305 – บ้านคลองแปด (คลิกที่นี่)
 3. ถนนสาย ปท.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 305 – บ้านปากคลองหกวา (งานอำนวย) (คลิกที่นี่)
 4. ถนนสาย ปท.3034 แยกทางหลวงหมายเลข 305 – บ้านหนองแค (คลิกที่นี่)
 5. ถนนสาย ปท.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 305 – เลียบคลอง 13 (คลิกที่นี่)
 6. ถนนสาย ปท.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 305 – บ้านคลองสิบสี่หกวา (คลิกที่นี่)
 7. ถนนสาย ปท.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 305 – เลียบคลอง 10 ฝั่งตะวันออก (คลิกที่นี่)
 8. ถนนสาย อย.5042 แยกสายทางเทศบาลตำบลบางกระสั้น  – บ้านสวนพริกไทย (ตอนปทุมธานี) (คลิกที่นี่)

โครงการจ้างก่อสร้างงานบำรุง

 1. ถนนสาย ปท.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 305  – เลียบคลอง 13 ฝั่งตะวันตก (คลิกที่นี่)
 2. ถนนสาย ปท.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 305  – บ้านปากคลองสี่ (ถนนสาย ง ถนนไสวประชาราษฎร์ ผังเมืองรวมเมืองคูคต) (คลิกที่นี่)
 3. ถนนสาย ปท.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3261  – บ้านคลองห้า (คลิกที่นี่)
 4. ถนนสาย ปท.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 305  – เลียบคลอง 12 (ตต) (คลิกที่นี่)
 5. ถนนสาย ปท.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 305  – บ้านแสนสุขสกัดห้า (คลิกที่นี่)
 6. ถนนสาย ปท.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 305  – คลองแสนแสบ (คลิกที่นี่)

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร

 1. จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทลาดหลุมแก้ว (คลิกที่นี่)
 2. จ้างก่อสร้างโรงจอดเครื่องจักร หมวดบำรุงทางหลวงชนบทลาดหลุมแก้ว (คลิกที่นี่)

งบจังหวัด

 1. ปท.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 305 – บ้านคลองหกวา (คลิกที่นี่)

 

 

 

Scroll Up Skip to content